ping's logo  


 

ด่วน รับสมัครงาน

ภัตตาคารปิง หูฉลาม ต้องการพนักงานในตำแหน่งงาน

  1. พนักงานซุปเปอร์ไวเซอร์
  2. พนักงานบริการ

ติดต่อสมัครงาน 02-6617895
อีเมลล์ : [email protected]
  home  
  about us  
  our menu  
  our menu  
  contact us  
  job